top of page

Geschiedenis

Toen in 1968 gepraat werd over het oprichten van een gymnastiekvereniging, was dat niet het begin van de gymnastiek in Heeten. Reeds in 1956 kwam een groepje dames van het katholieke vrouwen gilde, de K.V.G. bij dhr Willemsen met het verzoek hen gymles te geven. Dit is toen gebeurd op alle mogelijke plaatsen waar maar een beetje ruimte was.

In januari 1969 werd de gymzaal geopend tot groot genoegen van de dames. Al snel nam de belangstelling toe. Tweeënzestig dames gaven zich op en drie groepen konden aan de slag. Ook 80 kinderen hadden zich inmiddels aangemeld. De gymnastiek was in die jaren een afdeling van de vereniging SV Heeten, de huidige voetbalclub. Eind jaren zeventig werd deze afdeling een zelfstandige vereniging met een eigen bestuur onder de naam Gymnastiekvereniging Heeten. De officiële oprichting vond plaats op 4 juli 1979. Naast de jaarlijkse uitvoering en wedstrijden, was er ook ruimte voor verenigingskampioenschappen. De selectie presteerde, net als nu, ook toen al behoorlijk.

De vereniging, met als doel de lichamelijke opvoeding te bevorderen, beoefende niet alleen de gymnastiek en turnsport, maar organiseerde ook tal van andere bewegingsactiviteiten waaronder, wandeltochten, fietstochten en volleybaltoernooien. In de loop der jaren heeft de vereniging de enorme belangstelling voor de volleybalsport zien toenemen.

Een eigen sporthal in Heeten was een must om aan de sportbehoefte van de bewoners te kunnen voldoen. De initiatieven voor de realisatie daarvan begonnen begin jaren 80 al. Na veel tegenslagen en met zeer veel doorzettingsvermogen, is de komst van de hal dan toch gerealiseerd. De accommodatie is uiteindelijk gebouwd door vrijwilligers. Anders was het er nooit gekomen. Je mag dan wel zeggen dat Heeten een sportcultuur heeft. In 1989 is de sporthal feestelijk geopend.

 

Door de groeiende sportbehoefte en door de komst van de Sporthal Heeten, waardoor het spelen van competitiewedstrijden tot de mogelijkheden ging behoren, werd de oprichting van een nieuwe vereniging een feit. Op 11 mei 1989  werd deze vereniging opgericht onder de naam Heeten Sportief. In het logo, dat via een prijsvraag tot stand is gekomen, valt een sportend figuur te herkennen, die de sporten, gymnastiek, volleybal en en jazzgymnastiek suggereren.

Dat Heeten naast turntalent ook volleybaltalent had, was wel bekend, maar nog niet erkend. Daar kwam snel verandering in toen in het eerste seizoen zowel Heren 1 als Dames 1 kampioen werden en uiteindelijk promoveerde naar de hoogste klassen in de afdeling, tot zelfs de promotieklasse in 1995.

In 2017 telde de vereniging totaal 277 leden, waarvan 89 leden gymnastiek, 9 bij de peutergym, 14 turnleden, 30 leden street-dance, 6 steps-leden en 129 volleyballers.

bottom of page