top of page

Aanmelden

Lidmaatschapsovereenkomst

Bepalingen t.a.v. de Algemene Verordening Gegevensbescherming

De persoonsgegevens zoals door u ingevuld op deze Lidmaatschapsovereenkomst worden verwerkt in het ledenbestand van de sportvereniging Heeten Sportief zoals dat in de Privacyverklaring van de vereniging is beschreven. Deze verklaring kunt u vinden op de website onder het kopje 'formulieren'.

Geslacht
Ik wil mij graag aanmelden voor:

Bedankt voor uw aanmelding!

Opmerkingen

Lidmaatschap wordt aangegaan voor het hele seizoen met daarna stilzwijgende verlenging. Het volleybalseizoen loopt van 1 mei t/m 30 april, het gymseizoen van 1 juli t/m 30 juni. Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen kan in overleg met het bestuur daarvan afgeweken worden. Een uitzondering zijn peuters die gedurende het seizoen 4 jaar worden en naar school gaan.

Alle volleyballeden (competitie en recreanten) worden verzocht t.b.v. de bondsspelerspas een digitale (pas)foto te maken en bij de lidmaatschapsovereenkomst hierboven te uploaden. Dit hoeft geen officiële pasfoto te zijn.

bottom of page